JAK TO DZIAŁA?

Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) pada na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Prąd stały płynący z paneli słonecznych do inwentera solarnego zmieniany jest tam na prąd zmienny, dzięki któremu działają nasze urządzenia w domu. Prąd ten pokonuje drogę przez układ zabezpieczający, aby ostatecznie dotrzeć do sieci, z której korzystamy. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS INSTALACJI

Panele fotowoltaiczne montuje się tak, aby były skierowane na południe. Optymalny kąt nachylenia dla paneli fotowoltaicznych w Polsce mieści się w granicach 30 – 40°. Dachowy system montażowy zapewnia stabilność i odporność na wszelkiego rodzaju obciążenia.(Warto zaznaczyć, że istnieje również możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych na gruncie. Takie systemy mogą mieć jednak mniejszą efektywność, ponieważ nie są tak bardzo wystawione na działanie energii słonecznej, jak panele dachowe oraz mogą się częściej brudzić). Na zamontowane moduły fotowoltaiczne nie powinien padać cień.Przy montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie uziemienia instalacji oraz o dobrym doborze zabezpieczeń, ochronników odgromowych.(Dobre zabezpieczenie przed przepięciami pozwoli nam bezpiecznie użytkować instalację przez długie lata).

CZY INSTALACJA DZIAŁA JEDNAKOWO PRZEZ CAŁY ROK? W OKRESIE ZIMOWYM LUB PRZY ZACHMURZENIU? CZY WARUNKI NASŁONECZNIENIA W POLSCE SPRZYJAJĄ INWESTYCJOM W FOTOWOLTAIKĘ

Polska posiada podobne warunki nasłonecznienia jak Niemcy, które są europejskim liderem na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energetyki słonecznej.

Przez to że instalacja fotowoltaiczna używa pełnego spektrum promieniowania słonecznego, pracuje o każdej porze roku, generując energię nawet w pochmurne dni, choć produkcja jest wtedy odpowiednio mniejsza, niż przy pełnym słońcu.

To możliwe dzięki tak zwanemu promieniowaniu rozproszonemu, które jest obecne przez cały dzień, nawet gdy słońce nie jest bezpośrednio widoczne.

W okresie zimowym instalacja produkuje mniej energii niż latem (produkcja w miesiącach zimowych stanowi około 20% produkcji z okresu letniego).

Przy zachmurzonym niebie, zwykle uzyskuje się 10 – 25% ich nominalnej mocy.

Ponadto, ogniwa fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

ILE ENERGII JEST W STANIE WYPRODUKOWAĆ INSTALACJA W CIĄGU ROKU

W Polsce można przyjąć, że dla paneli o mocy 1 kWp, instalacja skierowana na południe wytworzy w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej.

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny.

Ważne są więc przede wszystkim miejsce, kierunek zamocowania paneli i padania promieni słonecznych i oczywiście to, czy nie ulegną zacienieniu.

Inne czynniki, które mogą mieć znaczenie, to sprawność modułu czy sprawność całej instalacji fotowoltaicznej.

CZY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA WYMAGA SERWISOWANIA? JAKA JEST TRWAŁOŚĆ INSTALACJI?

Panele Fotowoltaiczne cechują się bardzo małą awaryjnością i nie wymagają serwisowania ze względu na brak części ruchomych. Podobnie jak domowa instalacja elektryczna dobrze wykonana nie wymaga przeglądów.

Gwarancje na panele są podobne bez różnicy na producenta i wynoszą 10-12 lat gwarancji mechanicznej i 25 lat gwarancji na uzysk.

W celu utrzymania instalacji w należytej kondycji wystarczy wizualnie zwracać uwagę aby panel nie był przysłonięty częściowo lub w całości przez długi okres czasu.

System jest w 100% bezobsługowy – prąd produkuje się bez konieczności Twojej ingerencji.

Panele fotowoltaiczne pracują nieprzerwanie do 25 lat – w tym czasie nie „dokładamy” już żadnych pieniędzy, a cieszymy się tanią lub całkiem darmową energią.

CO SIĘ DZIEJE Z WYTWORZONĄ A NIE WYKORZYSTANĄ ENERGIĄ?

Wyprodukowana w instalacji energia elektryczna, która nie zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku trafia do sieci zakładu elektrycznego.

Dzięki systemowi opustów, który wszedł w życie w lipcu 2016 roku, możemy odebrać energię od zakładu w ilości 0,8 wysłanej nadwyżki nie płacąc za nią. Zakład energetyczny możemy traktować zatem jako “magazyn energii”.

CZY MOGĘ ODLICZYĆ PODATEK VAT ZA INSTALACJĘ?

Instalację zamontowaną na potrzeby prowadzonej działalności można odliczyć od podstawy opodatkowania. Podatek Vat można odliczyć w pełnej wysokości.

CZY ZAKŁAD ENERGETYCZNY MOŻE NIE PODŁĄCZYĆ INSTALACJI?

Prawidłowo wykonana Instalacja przez certyfikowanych monterów posiadająca certyfikaty na urządzenia musi być przyjęta przez Zakład Energetyczny.

Firmy Energetyczne mają obowiązek podłączać odnawialne źródła energii. Dodatkowo źródła odnawialne o mocy nie przekraczającej 40 KW mogą być podłączane na zgłoszenie po wykonawcze, muszą jedynie posiadać prawidłowo przygotowaną dokumentację.

CZY MUSZĘ ZMIENIĆ UMOWĘ Z ENERGETYKĄ?

Nie, natomiast moc zestawu fotowoltaicznego nie może przekraczać tzw. “mocy zamówionej”. Wielkość mocy zamówionej możemy znaleźć na rachunku za energię elektryczną.

Jeżeli „moc zamówiona” jest zbyt mała, to wtedy trzeba wystąpić do zakładu o jej zmianę.

JAK WYGLĄDA PROCES ROZLICZEŃ Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM?

Rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych. Zakład energetyczny liczy moc, którą odkupił i którą sprzedał klientowi, po zbilansowaniu tych dwóch liczb wystawia rachunek.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO BUDOWY I PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI?

Decydując się na produkcję własnego prądu, nie musisz obawiać się ogromu formalności. Nie potrzebujesz pozwolenia budowlanego i żadnych koncesji, jeśli zainstalujesz zestaw o mocy nieprzekraczającej 40 kWh.

Ponadto, nie musisz prowadzić działalności gospodarczej!

Wystarczy zgłoszenie instalacji w zakładzie energetycznym, który zobowiązany jest do jej nieodpłatnego podłączenia i wymiany licznika na dwukierunkowy.